HORIBA_logo.png

ภาษาไทย

မြန်မာ

Indonesia

Thiết kế hệ thống

ce.png
WQMS.jpg
csm_EcoWeb_Charts_a1eccfb5c4.png
csm_AQMSschema_c49bdede7d.png

 

Hệ thống Quan trắc Khí thải ống khói (CEMS) 

Hệ thống Quan trắc Khí thải Ống khói Liên tục (CEMS) là một hệ thống tích hợp để đo lưu lượng nhiên liệu, bụi và nồng độ các chất ô nhiễm không khí như SO2, NOx, CO, CO2 và O2 hoặc lựa chọn , THC, HCL, HF, NH3...theo quy định hiện hành đối với nguồn phát thải.

HORIBA đã cung cấp máy phân tích khí stack trong hơn 50 năm và đã phát triển một số công nghệ phân tích và hệ thống lấy mẫu. HORIBA đã cung cấp hơn 100.000 máy phân tích khí stack trên toàn thế giới và giữ thị phần lớn nhất tại Nhật Bản cho các ứng dụng điện. HORIBA thường xuyên cung cấp các hệ thống tuân thủ các quy định của địa phương, trong nước và quốc tế

 

Trạm Quan trắc Chất lượng Không khí Tự động (AQMS)
Trạm Quan trắc Chất lượng Không khí Tự động (AQMS) là một hệ thống đo lường các thông số đo lường như tốc độ gió, hướng gió v.v. và các chất gây ô nhiễm không khí như SO2, NOx, CO, O3, THC, BTX, BTEX, VOC, PM, TSP, PM 10, PM 2.5, độ ồn, S, Ti, Cr, Mn, Cu, Zn, Pb, Al, Si, K, Ca, V, Fe, As, Hg v.v. AQMS di động, lưu động cũng có sẵn theo yêu cầu

Dữ liệu đo có thể được theo dõi từ xa và xuất ra dưới nhiều định dạng khác nhau cho chính quyền trung ương, địa phương. Dữ liệu có thể được công bố qua Internet để dễ dàng truy cập công cộng để nâng cao nhận thức về mức độ ô nhiễm không khí hiện tại. Bằng cách này, công chúng có thể ngăn chặn các hoạt động ngoài trời và giảm tác động sức khỏe trong những ngày ô nhiễm nặng.

Trạm Quan trắc Chất lượng nước Tự động (WQMS)

Trạm Quan trắc Chất lượng nước Tự động (WQMS) là cơ sở để đo lường các chất gây ô nhiễm như COD, TP, TN, pH, DO, Độ đục, Rắn lơ lửng, MLSS, Clo dư, NH4+, NO3-, PO4 (3-), Độ kiềm, Độ cứng, Thủy ngân Hg, Asen As, Đồng Cu, Chì Pb, Cadimi Cd, Silica SiO2, Crôm Cr, Sắt Fe, Kẽm Zn, Xianua CN-, Phenol, Mangan Mn, Độ màu, E.Coli, Fecal Coliform... Các thông số cần thiết được tùy chỉnh theo loại nhà máy và quy định xả thải.

HORIBA đã sản xuất máy đo pH quốc gia đầu tiên vào năm 1950 tại Nhật Bản. Kể từ đó, chúng tôi đã sản xuất nhiều loại máy phân tích và hệ thống chất lượng nước được thiết kế theo yêu cầu của khách hàng. HORIBA có kiến ​​thức và chuyên môn cao để cung cấp một hệ thống phù hợp để đáp ứng yêu cầu quy định của bạn. Đến nay, khoảng hơn 200 WQMS đã được cài đặt trên toàn thế giới

 

Hệ thống thu thập dữ liệu (DAS)

HORIBA có thể cung cấp phần mềm báo cáo và quản lý dữ liệu sử dụng trong Trạm Quang trắc Khí thải Ống khói (CEMS), Trạm Quan trắc Chất lượng không khí Tự động (AQMS), Trạm Quan trắc Chất lượng nước Tự động (WQMS),  v.v. Gói phần mềm cung cấp thu thập, quản lý, phân tích và báo cáo dữ liệu. Dữ liệu đo và thông tin liên quan được lưu trữ trong cơ sở dữ liệu SQL. Phần mềm được vận hành trong môi trường Microsoft Windows. Giao tiếp giữa các trạm trung tâm và từ xa hoạt động với nhiều liên kết giao tiếp khác nhau, chẳng hạn như kết nối trực tiếp, modem đường ngắn, điện thoại (bao gồm mạng di động), v.v.

Catalô

Language